BIOmolekularec 2022

Dan biomolekularnih znanosti

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

29. september 2022

BIOmolekularec

2022

Letošnji BIOmolekularec bo potekal v četrtek, 29. septembra 2022, s pričetkom ob 8.15 in zaključkom ob 16.15. Vse ključne informacije za udeležence so zbrane na posebni strani.

Lokacija srečanja: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Naslov: Večna pot 113, Ljubljana (pod Rožnikom blizu živalskega vrta).

Dogodek bo potekal v živo! Za prigrizke in malico med odmori bo poskrbljeno.

Dogodek je sestavljen iz petih sekcij, vsaka pa iz:

  • vabljenega predavanja,
  • dveh predavanj mlajših raziskovalcev (mladih raziskovalcev ali podoktorskih študentov), ki jih izmed prijavljenih (“aktivna udeležba”, glejte spodaj) izbere programski odbor, in
  • dveh predavanj srednješolcev, ki jih povabimo organizatorji izmed nagrajenih na srednješolskih tekmovanjih.

Del dogodka bo tudi okrogla miza z naslovom “BIOkemična in BIOloška orožja“.

Organizacijski in programski odbor:

Prijava

Možni sta dve obliki prijave in sicer za:

  • pasivno udeležbo – v tem primeru se zgolj udeležite dogodka brez predstavitve vašega raziskovalnega dela, in
  • aktivno udeležbo – na dogodku sodelujete s svojim prispevkom (predstavitev v živo).

V obeh primerih je obvezno izpolniti prijavni obrazec (pozor, roki so različni!), podrobna navodila najdete spodaj.

Prijava in udeležba na dogodku sta BREZPLAČNI – tako za pasivno kot aktivno sodelovanje!

Pasivna udeležba

Do 23. 9. 2022 izpolnite prijavni obrazec, kot način udeležbe izberite “pasivna udeležba“.

Prijave so potrebne, da organizatorji vemo, koliko približno nas bo; vedno se na eno prijavnico prijavi samo eden, ne kot skupina, saj potrebujemo vaša imena in od kod prihajate (s katere šole, fakultete, inštituta, …). Udeležba bo za vse seveda brezplačna.

Aktivna udeležba

Rok za prijavo z aktivno udeležbo se je iztekel.

Aktivni udeleženci morate do 15. 7. 2022 5. 8. 2022 (rok za prijavo za aktivno udeležbo smo podaljšali; pozor, datum je drugačen kot za pasivno udeležbo!) storiti dvoje:

  • izpolniti prijavni obrazec, v katerem kot način izvedbe izberete “aktivna udeležba“, in
  • po e-pošti na naslov biomolekularec@gmail.com oddati povzetek vašega prispevka, ki ga bomo vključili v zbornik.

Dobrodošli že objavljeni rezultati, pa tudi izsledki raziskav v začetnih stopnjah, sveže ideje za raziskovalno delo, primeri uspešnega povezovanja med področji ter karkoli zanimivega s področja biomolekularnih znanosti.

Oddaja povzetka

Pri pisanju in oddaji povzetka obvezno uporabite priloženo predlogo. Le-to si prenesite na vaš računalnik ter njeno vsebino nadomestite z vašo (naslov, imena avtorjev, institucija, povzetek), oblikovanje pa pustite takšno, kot je. Datoteko obvezno preimenujte po ključu BIOmolekularec2022_Priimek_Ime.docx, pri čemer Priimek in Ime nadomestite z vašim. Urejeno datoteko pošljite na naslov biomolekularec@gmail.com (do 15. 7. 2022 5. 8. 2022 – rok za oddajo povzetkov smo podaljšali).

Primer prijave:

Bionanomateriali na osnovi polipeptidov
Dominik Jankovič, Florijan Jalševac, Diana Fink
Srednja šola Črnomelj
Mentorji: Margareta Šavli (Srednja šola Črnomelj), Andrej Čufer (Srednja šola Črnomelj) in Helena Gradišar (Kemijski inštitut, Ljubljana)

Tukaj v približno 350 besedah opišete, kaj ste raziskovali ter do katerih ugotovitev ste prišli.

Prejete povzetke bomo pregledali in jih omejeno število izbrali za predstavitev v živo. O izbranih prispevkih vas bomo obvestili po e-pošti. Če bo prispevkov več kot jih bo mogoče predstaviti, bomo tudi ostale prispevke objavili v zborniku povzetkov (po presoji primernosti s strani organizacijskega odbora).

Ne pozabite se tudi prijaviti na dogodek, saj sama oddaja prispevka ne šteje kot prijava. Preko spletnega obrazca se morajo registrirati vsi (so)avtorji prispevka, ki bodo na dogodku sodelovali.

Za dodatne informacije pišite na naslov biomolekularec@gmail.com.

Upamo, da se septembra vidimo v čim večjem številu!

Fotografija UL FKKT: Andrej Križ