Te zanimajo molekule? Bi rad razumel, kako delujejo žive celice in organizmi? Si raziskovalec, ali bi to rad postal? Bi rad srečal tiste, ki razmišljajo podobno? Se odločaš, kaj boš počel v življenju?

Če je večina odgovorov DA, potem si na koledarju označi datum, ko moraš priti na Dan biomolekularnih znanosti:

​   22. 9. 2016

Slovensko biokemijsko društvo (SBD) letos tretjič organizira dinamično in vsestransko prireditev, ki bo potekala v srednji predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavili se bodo raziskovalci, ki šele stopajo na pota odkrivanja skrivnosti življenja, pa tudi tisti, ki se z raziskovanjem bioloških molekul ukvarjajo že dolgo. Od vseh se lahko česa novega naučite. Dan, ki ga organiziramo, bo zanimiv za dijake, ki ste že sodelovali pri raziskovalnih nalogah (ali o tem resno razmišljate), študente vseh programov, ki vključujejo predmete s področja ved o življenju, tudi za doktorande in podoktorske raziskovalce. Vabljeni pa ste tudi uveljavljeni raziskovalci, ki imate kaj povedati o svojem delu, pa tudi o tem, kako razmišljate o raziskovanju biomolekul. Dobrodošli so že objavljeni rezultati, nastajajoči zanimivi rezultati, ideje za raziskovalno delo, predstavitve povezovanja med področji in podobno.

Vsebina

- predstavitve najuspešnejših in zanimivih srednješolskih raziskovalnih nalog,
- zanimive diplomske, magistrske in druge raziskovalne naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem delu študentov,
- zasnove doktorskih nalog s preliminarnimi rezultati in dokončana doktorska dela,
- delo podoktorjev in vabljenih uveljavljenih raziskovalcev s področja bioznanosti,
- prikaz idej za raziskovalne naloge, za katere ne najdete pravega mentorja,
- pogovori z uveljavljenimi raziskovalci.

Predstavitve

Vabljena predavanja uveljavljenih raziskovalcev bodo dolga po 15 minut. Vse ostale predstavitve bodo 10-minutne, kar pomeni 7 minut za predstavitev in 3 minute za razpravo. Pogovori z zanimivimi gosti bodo 10-minutni.

Zelo pomembno je, da morajo biti predstavitve razumljive obiskovalcem, ki nimajo obsežnega predznanja. Ne vključujte eksperimentalnih podrobnosti, izpostavite pomen svojega raziskovalnega dela, motivacijske vzgibe in podobno. Namen dogodka je, da tudi zapletene procese razložimo na enostaven način, tako da bodo obiskovalci spoznali kaj novega o delovanju živih sistemov in o načinih raziskovanja živega sveta.

Govorili bomo samo slovensko. Izbrane predstavitve bodo kot povzetki objavljeni na spletu v formatu PDF.

Udeležba

Če bi rad sodeloval s kratkim predavanjem, se prijavi (glej zavihek Prijava). Prijavi se tudi, če bi rad prišel samo kot obiskovalec, da organizatorji vemo, koliko približno nas bo; vedno se na eno prijavnico prijavi samo eden, skupinska prijava ni mogoča - rabimo vaša imena in od kod (s katere šole, fakultete, inštituta,...) prihajate. Udeležba bo za vse brezplačna.

Rok za prijavo s prispevkom smo s 3. junija podaljšali na 15. junij 2016. Do takrat moraš oddati povzetek, ki ni daljši od 350 besed (štejejo tudi naslov in imena avtorjev), hkrati pa tudi prijavnico.

Organizacijski odbor bo predvidoma do konca junija pregledal poslane povzetke in se odločil glede predstavitev. O odločitvi te bomo obvestili po e-pošti na naslov, s katerega boš pisal ali ga navedel v prijavi kot kontaktni naslov.

Če bo zanimanja več kot bo prostih mest za predavanja, bomo ostale prispevke objavili le kot povzetke v zborniku. Pogoj je, da je ste delo, ki ga želite predstaviti, opravili sami ali skupaj s sošolci, ki so soavtorji povzetka, ter da ste imeli pri delu mentorja, ki ga navedete na prijavnici. Če bomo organizatorji presodili, da je delo primerno, ga bomo objavili.

Novice


12. september 2016

Objavljen zbornik povzetkov. (Vsebuje tudi program.)


2. september 2016

Objavljen program (PDF).

2. junij
Rok za prijave prispevkov je podaljšan in je zdaj 15. junij.


4. april
Spletna stran je posodobljena in prijavnica je objavljena.


7. marec
Nova spletna stran je v beta verziji.


5. februar 2016
Sestanek organizacijskega in programskega odbora.