Prijava

Aktivno

Če želiš predstaviti svoje delo ali ideje, izpolni prijavnico in jo skupaj s povzetkom pošlji na naslov organizatorjev. Upoštevaj pravila, ki veljajo za pripravo povzetka! Rok za oddajo je 30. junij 2014.


Pasivno

Če želiš samo spremljati predavanja drugih, izpolni prijavnico, jo pošlji na naslov organizatorjev... in pridi, to je vse! Če vas je več iz istega razreda / letnika / šole, se lahko prijavite z eno samo prijavnico, če želite.