Program

Program srečanja je že objavljen, zbornik povzetkov pa bo v naslednjih dneh.
 
Dijaki, študenti, doktorandi in uveljavljeni raziskovalci bodo predstavili svoje raziskovalno delo na področju biomolekularnih znanosti. Nedvomno se obeta pestra in zanimiva prireditev. Izvedeli bomo tudi, kakšni so pogledi strokovnjakov iz industrije in Lapanjetovih nagrajencev, kako ustanoviti biotehnološko podjetje ter kako se lahko združita vrhunska športna kariera in študij medicine.
 
Veliko število predavateljev in zgoščen urnik zahtevata upoštevanje časovnice. Zagotovo si ne želimo, da bi ostali brez odmorov, ko se stkejo najbolj pristne vezi. Torej, predavanja, razen uvodnih, naj ne bodo daljša od 7 minut, da ostane še čas za vprašanje, ali dve. Prosimo vse predavatelje, da najkasneje do srede, 24.9., pošljete ppt datoteke predstavitev na biomolekularec2014@zoho.com  kot varovanje (če se ključek »sfiži«). Na dan prireditve pa naj vsak poskrbi, da bo datoteka pravočasno naložena na računalnik v predavalnici (med odmori).

Ob odmorih bo na voljo pecivo, čaj, kava in voda, med daljšim odmorom za kosilo pa tudi sendvič in sadje. Za tiste bolj lačne je proti plačilu v novi stavbi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo odprta tudi fakultetna jedilnica.


More...

Zasnova DBZ

Predavanja bodo potekala v petih blokih. Vsak blok bo vključeval eno vabljeno predavanje uveljavljenega raziskovalca, vsaj eno predstavitev dijaške raziskovalne naloge in en intervju, ostala predavanja bodo predstavili študentje, doktorandi ali raziskovalci.
Ob koncu dneva bo Slovensko biokemijsko društvo podelilo društvene nagrade in izvedlo skupščino društva. Nagrajenci se bodo tudi predstavili s krajšimi predavanji.