Program


Dokončni program je objavljen v formatu PDF.

Več...

Zasnova DBZ

Predavanja bodo potekala v petih blokih. Vsak blok bo vključeval eno vabljeno predavanje uveljavljenega raziskovalca, vsaj eno predstavitev dijaške raziskovalne naloge in en intervju, ostala predavanja bodo predstavili študentje, doktorandi ali raziskovalci.
Ob koncu dneva bo Slovensko biokemijsko društvo podelilo društvene nagrade in izvedlo skupščino društva. Nagrajenci se bodo tudi predstavili s krajšimi predavanji.