SBD

Slovensko biokemijsko društvo je stanovska organizacija biokemikov in molekularnih biologov. Včlanjenih je okrog 150 članov, od študentov do uveljavljenih raziskovalcev s tega področja. Organizira predavanja, znanstvena srečanja, skrbi za čim boljše poučevanje in popularizacijo biokemije in molekularne biologije.

Organizacija DBZ 2016

Organizacijski in programski odbor Dneva biomolekularnih znanosti 2016 sestavljamo: Aljoša Bavec, Aleš Berlec, Blaž Cigić, Bojan Doljak in Marko Dolinar.