BIOmolekularec

Dan biomolekularnih znanosti

Pretekli dogodki

BIOmolekularec 2022

BIOmolekularec 2022 je ponovno potekal v živo in sicer 29. septembra 2022 na UL Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Celodnevno dogajanje se je sklenilo s skupščino Slovenskega biokemijskega društva.

Tradiconalno je potekal v obliki petih sekcij – vsaka se je začela z vabljenim predavanjem uveljavljenega raziskovalca, nadaljevala pa s po dvema predstavitvama raziskovalnega dela mlajših raziskovalcev/študentov in dijakov. Program je popestrila okrogla miza z naslovom BIOkemična in BIOloška orožja, kjer so se nam kot gosti pridružili strokovnjaki toksinologije, klinične toksikologije, zakonodaje s tega področja in biološke obrambe v Slovenski vojski.

Prenesete si lahko program dogodka in zbornik s povzetki. Zbornik vsebuje vse povzetke, tudi tiste, ki niso bili izbrani za predstavitev.

Skupno število prijav sodelujočih je bilo višje kot 160, od tega se je dogodka udeležilo več kot 50 dijakov, 44 študentov ter več kot 40 mentorjev in srednješolskih učiteljev naravoslovnih predmetov. To lepo kaže na prepoznavnost in zanimivost dogodka – vidimo se torej na BIOmolekularcu 2024!

Kratka novica je v zvezi z dogodkom je bila objavljena tudi na spletni strani UL FKKT.

Organizacijski odbor:

BIOmolekularec 2020

BIOmolekularec 2020 je bil zaradi omejitev v zvezi s preprečevanjem širjena virusa SARS-CoV-2 organiziran kot spletni dogodek – e-BIOmolekularec. Potekal je v četrtek, 24. septembra 2020. Dogodek se je zaključil popoldne in se prevesil v skupščino Slovenskega biokemijskega društva, ki je dogodek tudi organizirala.

Prenesete si lahko program dogodka in zbornik s povzetki. Zbornik vsebuje vse povzetke, tudi tiste, ki niso bili izbrani za predstavitev.

Potekal je v obliki petih sekcij, kjer je vsaka sestavljena iz vabljenega predavanja, dveh predavanj mlajših raziskovalcev (mladih raziskovalcev, podoktorskih, diplomskih ali magistrskih študentov) in dveh predavanj srednješolcev. Novost je bila okrogla miza, ki je letos nadomestila intervjuje, tema pa je bila boj proti virusu SARS-CoV-2 oz. obvladovanje bolezni COVID-19.

Ocenjujemo, da je bilo srečanje zelo uspešno izvedeno. Med okroglo mizo smo zabeležili 74 poslušalcev, v to številko pa niso všteti srednješolci, ki so srečanje spremljali v skupinah v šolskih učilnicah. Skupno število prijavljenih v spletna predavanja je bilo 205.

 

Organizacijski odbor:

 

BIOmolekularec 2018

BIOmolekularec 2018 je potekal 27. septembra 2018 in sicer kot celodnevni dogodek na Fakulteti za farmacijo UL (Aškerčeva cesta 7, Ljubljana). Na dogodku smo gostili več kot 130 udeležencev!

Na voljo sta:

Organizacijski odbor:

 

BIOmolekularec 2016

Tretji dogodek BIOmolekularec je potekal 22. septembra 2016 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (Vrazov trg 2, Ljubljana).

Organizacijski in programski odbor Dneva biomolekularnih znanosti 2016: Aljoša Bavec (predsednik), Aleš Berlec, Blaž Cigić, Bojan Doljak in Marko Dolinar.

Na voljo je zbornik s povzetki prispevkov.

BIOmolekularec 2014

Drugi BIOmolekularec je potekal 25. septembra 2014 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Jamnikarjeva 101, Ljubljana).

Organizacijski in programski odbor Dneva biomolekularnih znanosti 2014: Aljoša Bavec, Aleš Berlec, Blaž Cigić (predsednik), Marko Dolinar in Uroš Potočnik.

Na voljo je zbornik s povzetki prispevkov.

BIOmolekularec 2012

BIOmolekularec 2012 je bil prvi, premierni tovrstni dogodek. Potekal je 27. septembra 2012 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Jamnikarjeva 101, Ljubljana).

Organizacijski in programski odbor Dneva biomolekularnih znanosti 2012: Gregor Anderluh, Blaž Cigić, Marko Dolinar (predsednik), Marko Goličnik in Uroš Petrovič.

Na voljo je zbornik s povzetki prispevkov.

O dogodku je bil objavljen tudi prispevek v glasilu FEBSEvropskega združenja biokemijskih društev.

Slika na naslovni strani: citoskelet rdečih krvničk. Prerez rdeče krvničke (eritrocita) prikazuje molekule hemoglobina (na dnu, roza-rdeče). Citoskelet, ki ga tvorijo iz proteini s spektrinskimi ponovitvami (vijolično), je na določenih mestih pritrjen na celično membrano. V krvni plazmi so druge molekule, na primer imunoglobulini (rumeno, zgoraj). Ilustracija Davida S. Goodsella, RCSB Protein Data Bank. doi: 10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-031